Kirjalik tõlge

Kirjaliku tõlke teenus ja olemus

Kirjalik tõlge kujutab endast tõlkeprotsessi, mille sisuks on tellija poolt esitatud või osundatud lähtekeelses tarbe- või ilukirjanduslikus tekstis sisalduva informatsiooni edasiandmine sihtkeelses tekstis (tõlkes).

Kirjalikke tõlketöid teostavad oma valdkonda hästi tundvad professionaalid ning enne majast lahkumist läbib tõlketekst väljastusülevaatuse. Soovi korral anname tõlkele viimase lihvi piltide, skeemide ja joonistega originaalküljenduse näol.


Mille järgi hinnatakse tõlketöö mahtu?

Tõlketöö maht ja hind kujuneb tõlgitud tekti standardlehekülje alusel (1800 tähemärki koos tühikutega). Et saaksid ise kontrollida oma algteksti mahtu, ava tekstifail Word dokumendina, tee kogu tekstiosa aktiivseks, vali ülevalt menüüst Tools (või Review) -> Word Count -> Characters (with spaces). Jagades kogu tekstimahu 1800-ga, saad oma teksti lehekülgede algmahu.

Kirjalikku tõlget tellides tuleks aga arvestada, et maht võib kasvada või kahaneda. Näiteks saksa keelest eesti keelde tõlkides kahaneb maht ca 10%, eesti keelest vene keelde tõlkides kasvab maht ca 20%.

Kui kiiresti tõlked valmivad?

Tavaline kirjalike tööde tõlketempo on 4-6 tinglehekülge päevas. Vajadusel teostame ka kiirtööd, kuid piiratud aja tõttu ei ole alati paraku võimalik tagada tõlke kvaliteedi igakülgset kontrollimist ning võimalusel soovitame kiirtööd siiski vältida.

Samuti võiks tellija juba aegsasti tõlkepartnerit hoiatada, kui tulemas on tõlketöö, et planeerida ajaressurssi, mõelda kõige sobilikumale tõlkijale ning teha eel- ja ettevalmistustööd. Me suudame tagada parima kvaliteedi ka siis, kui oleme teadlikud tõlke otstarbest ja eesmärgist ning samuti oleme tänulikud igasuguse muu lisainformatsiooni eest, mis tõlketööd puudutab, kaasa arvatud spetsiifilised terminid ja lühendid, kas kitsalt erialased või sootuks organisatsioonisisesed. Koostöös valmib parim tulemus!

Kas minu andmed ja teksti sisu jääb konfidentsiaalseks?

Meie tõlkebüroo tagab materjalides kajastuva informatsiooni konfidentsiaalsuse ning tellija andmete kaitse.

Oleme sõlminud konfidentsiaalsuslepingud kõigi oma töötajatega ning tõlkepartneritega. Soovi korral on võimalik ka tõlketöö tellijal sõlmida meiega konfidentsiaalsusleping.

Valik kirjalikke tõlkeid

  • tehniline tõlge, kasutusjuhendite tõlge
  • turundustõlge, reklaamtekstide tõlge
  • kaubandustõlge
  • majandustõlge, finantstõlge
  • äridokumentide tõlge
  • teadustõlge
  • infotehnoloogia tõlge
  • kodulehtede tõlge
  • meditsiinitõlge

Võta meiega ühendust

Tekkis küsimus või soovid konsultatsiooni, helista meile!

+372 55 520 258

Soovid saata meile dokumente?

keeled@keeled.ee

Soovid teada tõlketöö maksumust?

täida päringuvorm

Tule meile külla,
oled oodatud!

Rävala pst 6, Tallinn

Kirjaliku tõlke valdkonnad

Reklaam

Reklaam ja turundus

turunduslaused, reklaamlaused, kuulutused, sildid, reklaamid, ribareklaamid, tutvustavad voldikud, kodulehe tekstid, videotekstid, reklaamklipi subtiitrid, tootekataloogid jms.

Juriidika

Juriidika

lepingud, dokumendid, seadused, määrused, kohtudokumendid, volikirjad, avaldused, notariaalaktid, õigusaktid, hanketeated, hankedokumendid jms.

Finants

Finants ja majandus

äriplaanid, aruanded, bilansid, B-kaardid, volikirjad, ametlikud avaldused, analüüsid, turu-uuringuid, majandusaasta aruanded, hindamisaktid jms.

Meditsiin

Meditsiin

ravimipakendi infolehed, kliinilised aruanded ja uuringud, haiguslood, artiklid, toote- ja teenusetutvustused, meditsiinitehnika  kasutusjuhendid, meditsiinivaldkonna õigusakid jms.

 

Haridus

Haridus ja tüüptõendid

kokkuvõtted, lõputööd, lõputunnistused, CV-d, motivatsioonikirjad, soovituskirjad, arstitõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, sünni-, abielu-, lahutus-, nimemuutus- ja surmatunnistused, diplomid, ametitunnistused, passid, ID-kaardid jms.

Tehnika

Tehnika

erinevate masinate ja seadmete kasutusjuhendid, paigaldus- ja hooldusjuhendid, tootmisprotsesside kirjeldused, kataloogid jms.

Reklaam

Reklaam ja turundus

turunduslaused, reklaamlaused, kuulutused, sildid, reklaamid, ribareklaamid, tutvustavad voldikud, kodulehe tekstid, videotekstid, reklaamklipi subtiitrid, tootekataloogid jms.

Juriidika

Juriidika

lepingud, dokumendid, seadused, määrused, kohtudokumendid, volikirjad, avaldused, notariaalaktid, õigusaktid, hanketeated, hankedokumendid jms.

Finants

Finants ja majandus

äriplaanid, aruanded, bilansid, B-kaardid, volikirjad, ametlikud avaldused, analüüsid, turu-uuringuid, majandusaasta aruanded, hindamisaktid jms.

Meditsiin

Meditsiin

ravimipakendi infolehed, kliinilised aruanded ja uuringud, haiguslood, artiklid, toote- ja teenusetutvustused, meditsiinitehnika  kasutusjuhendid, meditsiinivaldkonna õigusakid jms.

 

Haridus

Haridus ja tüüptõendid

kokkuvõtted, lõputööd, lõputunnistused, CV-d, motivatsioonikirjad, soovituskirjad, arstitõendid, rahvastikuregistri väljavõtted, sünni-, abielu-, lahutus-, nimemuutus- ja surmatunnistused, diplomid, ametitunnistused, passid, ID-kaardid jms.

Tehnika

Tehnika

erinevate masinate ja seadmete kasutusjuhendid, paigaldus- ja hooldusjuhendid, tootmisprotsesside kirjeldused, kataloogid jms.