Privaatsustingimused

Ad Rem Tõlkebüroo OÜ (edaspidi ka Kesklinna Tõlkekeskus) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste reeglite ning vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Ad Rem Tõlkebüroo OÜ kogub ja kasutab üksikisikuga kokku lepitud teenuse osutamiseks, pakkumiste saatmiseks, tellimuste täitmiseks, püsikliendi- või koostöölepingute sõlmimiseks, info ja uudiste edastamiseks või asjaomase isikuga ühenduse võtmiseks. Ad Rem Tõlkebüroo OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Küsime kliendi andmeid tõlkematerjalide (sh ka dokumentide) saatmiseks kliendile (kliendi eesnimi, perenimi, telefoninumber, aadress, postiindeks, e-posti aadress, seotus ettevõttega).
  • Küsime kliendi andmeid teenus- või hinnapäringu esitamisel meie kontoris, läbi kodulehe päringuvormi, e-kirja või telefoni teel (eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress).
  • Vaatame varasemate tõlketöödega seotud asjakohast teavet (teenuse osutamise ajalugu).
  • Küsime kliendi andmeid koostöö- või konfidentsiaalsuslepingu sõlmimisel (sh seotus ettevõttega, ettevõtte kontaktisiku eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress).
  • Kui klient külastab meie kodulehte, kogume teavet kliendi arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks kliendi arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika).
  • Kui klient külastab meie veebilehte, kogume andmeid küpsiste (cookies) kaudu.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid kodulehe külastatavuse kohta – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil, näiteks otsisõnad, maandumislehed jms. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja mõistaksime, milline info või teenused on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Ad Rem Tõlkebüroo OÜ kasutab veebikasutuse analüüsimiseks Google Analytics’it. Google Analytics genereerib statistilist ja muud veebilehe kasutamisega seotud infot küpsistelt saadud andmete põhjal. Seda infot rakendame meie kodulehe kasutamisega seotud aruannete koostamiseks. Sellist teavet hoiustab Google, mille privaatsuspoliitika kohta saad lugeda siit.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kesklinna Tõlkekeskuse teenustest, kampaaniatest ja sooduspakkumistest. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi informeerimiseks tõlketööga seonduvast (valmimisaja muutumine, tõlkemahu muutumine, terminite täpsustamine, kujundusalgfailide pärimine jms). Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, näiteks tõlketeenuse hinnapakkumise koostamisel ja dokumentide kohaletoimetamisel. Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada teenuseid ja veebilehte või täita muid avalikke eesmärke.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kesklinna Tõlkekeskus avaldada teavet teenuse kasutajate kohta kolmandatele isikutele, kes osutavad Kesklinna Tõlkekeskusele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena.

Kolmandaks isikuks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on:

  • tõlketööde osutamine (tõlkepartnerid)
  • turundustegevuse koordineerimine (veebiarendus, veebihaldus ja turundus),
  • kullerteenuse osutamine

Andmete avaldamine

Kesklinna Tõlkekeskus võib avaldada sinu isikuandmeid: 
a) kui see on seadusega nõutud;
b) juriidiliste vaidluste lahendamisel; 
c) oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).

Kasutaja õigused

Kasutajana on sul õigus teada, milliseid isikuandmeid sinu kohta säilitame. Sul on õigus nõuda, et neid andmeid parandatakse, muudetakse, kustutatakse või üle kantakse. Kui soovid oma õigusi rakendada, andmeid muuta või neid kustutada, võta meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Sul on järgmised õigused:

Õigustatud huvides toimuva andmete töötlemise vaidlustamine

Sul on õigus vaidlustada meie õigustatud huvidel põhinev isikuandmete töötlemine. Et nimetatud õigust kasutada, palun esita meile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on sul õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei kohaldu juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esita meile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimustel on sul õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Et nimetatud õigust kasutada, palun esita meile vastavasisuline kirjalik taotlus. 

Andmete ülekantavus

Samuti on sul õigus saada või edastada teisele andmetöötlejale oma isikuandmeid („andmete ülekantavus”). See õigus hõlmab ainult selliseid andmeid, millised oled meile esitanud oma nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks ning milliseid töödeldakse automatiseeritult. Et nimetatud õigust kasutada, palun esita meile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Isikuandmete kaitse

Kesklinna Tõlkekeskus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kellel on nimetatud juurdepääsu oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Turvalisus

Kõiki Kesklinna Tõlkekeskuse  kodulehe külastamise ja teenuse ostmise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse teabena. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie teenuseid kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil jane@keeled.ee.