Apostilliga kinnitamine, legaliseerimine

Apostill ja legalisatsioon

Apostillimine

Meilt saate tellida notari või vandetõlgi poolt kinnitatud dokumenditõlkeid.

Tõlgime eesti, inglise, vene, soome, saksa, rootsi, läti, leedu, ukraina, poola, prantsuse keelest ja keelde. Korrektsel dokumendil, et saaksime selle kinnitada, peab olema selle  välja andnud asutuse tempel, väljaandja isiku allkiri ja kuupäev.

Apostill

Välisriigis välja antud dokument, mis ei ole varustatud apostilliga, on kehtetu ning sellise dokumendi tõlkeid notar ei kinnita.

Eestis kinnitavad alates 2010. aasta 1. jaanuarist avalikke dokumente apostilliga kõik notarid, kelle nimed ja kontaktandmed leiate https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri
Notarid kinnitavad dokumente apostilliga sõltumata oma tööpiirkonnast, kuid mitte enda tõestatud või kinnitatud dokumenti.

Apostilliga kinnitamise korraga on võimalik tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017048?leiaKehtiv

Lisainfo: https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine

Apostillimisele ei kuulu avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu.

Legaliseerimine

Avalik dokument tuleb legaliseerida juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut.
Vt. Täpsemalt: http://www.vm.ee/et/avaliku-dokumendi-legaliseerimine

 

 

KÜSI PAKKUMIST

Vastame Teie
päringule esimesel võimalusel