Korrektuur/toimetamine

Korrektuur ja toimetamine

Keeleline korrektuur

Keeleline korrektuur on protsess, mille ajal töötatakse tekst läbi, pidades silmas kõiki õigekeelsusnõudeid. Korrektuuri käigus parandatakse trüki-, keele- ja kirjavead ning tehnilised möödalaskmised, kuid sisulisi või stiilialaseid muudatusi ei tehta.

Tekstide toimetamine

Tekstide toimetamise käigus võrreldakse tõlget põhjalikult algtekstiga ning parandatakse selles leiduvad kõikvõimalikud fakti-, sisu- ja keelevead, järgides teksti ladususe põhimõtteid ja loogilist ülesehitust ning mugandades teksti sihtgruppi või kasutusotstarvet silmas pidades. Trükimaterjalide puhul on toimetamine eriliselt oluline.

Väljastusülevaatus

Väljastusülevaatus sisaldab toimetatud tekstide lõppviimistlust. Toimetamise ja küljendamise käigus võib tekstidesse sattuda mitmeid näpuvigu, mis väljastusülevaatuse ajal parandatakse.

 

HINNAKIRI

Telli tõlketeenused Kesklinna
Tõlkekeskuselt – tutvu hinnakirjaga

KÜSI PAKKUMIST

Vastame Teie
päringule esimesel võimalusel