Millest oleneb tõlketöö hind?

Kui algmaterjaliks on elektrooniline dokument, kujuneb töö maht ja hind lähteteksti standardlehekülgede arvu järgi (1 standardlehekülg = 1800 tähemärki koos tühikutega või 1500 tähemärki tühikuteta). 

Kui tekst on olemas vaid paberkandjal või on koostatud käsitsi, võidakse hinda arvestada sihtkeelse teksti (tõlke) mahu järgi.

Tasuks arvestada, et valminud tõlke maht võib kasvada või kahaneda. Näiteks saksa keelest eesti keelde tõlkides kahaneb maht ca 10%, eesti keelest vene keelde tõlkides kasvab maht ca 20%.

Tõlke hind sõltub konkreetse keele levikust (mida vähem levinud, seda kallim) ja teksti või teema raskusastmest ning lisateenustes – näiteks ilukirjandusliku teksti kohandamine, küljendus, kujundus jne.

Hinda võib mõjutada ka tõlke valmimisaeg. Professionaalne tõlkija tõlketempo on 4-6 tinglehekülge päevas. Kiirtõlgete puhul rakendub kiirtöö hind.

Kuidas saab saata meile tõlkematerjale?

Elektroonilisi tõlkematerjale on võimalik saata meile päringuvormi kaudu või e-maili teel. 

Tõlgitava dokumendi võid ise tuua meie tõlkekeskusesse või kui oled välismaal või elad Tallinnast kaugel, saata selle meile tähitud posti või kulleriga. Samuti saab dokumente tõlkimiseks saata Omniva või Smartposti pakiautomaati. Tõlgitud dokumendid saame samamoodi sulle tagasi saata.

Millised on maksevõimalused?

Meie tõlkekeskuses kohapeal on võimalik maksta nii sularahas kui kaardiga. 

Ettevõtetega saame arveldada kord kuus või pärast iga tõlketöö valmimist.

Võta meiega ühendust

Tekkis küsimus või soovid konsultatsiooni, helista meile!

+372 55 520 258

Soovid saata meile dokumente?

keeled@keeled.ee

Soovid teada tõlketöö maksumust?

täida päringuvorm

Tule meile külla,
oled oodatud!

Rävala pst 6, Tallinn

Mõisted

Tõlkebüroo on tõlketeenust pakkuv ettevõte, kus tõlketegevus moodustab tervikliku protsessi, mille käigus tõlked lisaks tõlkimisele toimetatakse ja tehakse väljastusülevaatus.

Tõlkija teeb kirjalikku tõlget.

Tõlk teeb suulist tõlget.

Kirjalik tõlketeenus – kirjalik tõlge, mis sisaldab toimetamist, vajaduse korral terminoloogi tööd ja väljastusülevaatust.

Suuline tõlketeenus – suuline tõlge, kus eristatakse kolme erinevat liiki: sosintõlge, järeltõlge ja sünkroontõlge.

Sosintõlge – tõlk tõlgib vaikse häälega väiksele grupile (1–3 inimest) samaaegselt kõneleja jutuga. Tõlkimise jaoks pole vaja tõlketehnikat.

Järeltõlge – kõneleja esitab lähtekeeles ettekande osade kaupa, iga osa järel esitab tõlk sama materjali võimalikult autentselt sihtkeeles. Kõneleja ja tõlk räägivad vaheldumisi.

Sünkroontõlge – tõlk räägib kõnelejaga samaaegselt. Tõlk on eraldi kabiinis ja tõlge jõuab kuulajate kuularitesse samaaegselt kõneleja tekstiga. Selle tõlke jaoks on vaja vastavat tehnikat.

Algtekst – tõlketeenuse tellija poolt esitatud tekst, mis on vaja tõlkida teise keelde. Eelistatavalt peaks see olema originaaltekst, mitte tõlge.

Tõlketekst – sihtkeelde tõlgitud algtekst.

Lähtekeel – keel, milles algtekst esitatakse.

Sihtkeel – keel, millesse tõlge teostatakse.

Korrektuur – tõlketeksti ülelugemine teise inimese poolt eesmärgiga kontrollida keelelist õigsust ja arusaadavust.

Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine.

Sisuline toimetamine – kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlketekstis õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ning terminikasutus ühtne.

Keeletoimetamine on teksti toimetamise osa, mis seisneb autori kirjutatud valmisteksti muutmises ja korrigeerimises selleks, et saavutada teksti õigekeelsus, ühemõttelisus, hõlbus arusaadavus, stiililine sobivus, loogilisus ning selles esinevate terminite ja andmete õigsus.

Erialane toimetamine – tõlketeksti kontrollitakse terminite õige ja asjakohase kasutamise seisukohast.

Tugiteenused – tõlkebüroo poolt tõlketeenusele lisaks pakutavad ja töö kvaliteedi tagamisele suunatud teenused: sõnaloendite ja tõlkemälude koostamine, terminoloogia väljatöötamine, konsultatsioonid keelelistes ja erialastes küsimustes, lokaliseerimine, väljatrükkimine, andmekandjatele kirjutamine, trükieelne teksti ülevaatus, küljendamine, kujundamine, kirjastamine jne.

Väljastamisülevaatus – tõlketeksti üldine kontrollimine, tagamaks, et kliendile üleantav tõlketekst vastab tema poolt soovitud vormingule ja viimistlusastmele, vormistus on korrektne, kõik algteksti osad tõlgitud ja tekstis leiduvad nimed/numbrid õiged.